Procrear, llança el seu primer sorteig en Instagram. No et perdis l’oportunitat de participar.

por | Feb 10, 2021 | Sin categorizar | 0 Comentarios

Bases legals:

Sorteig d’un estudi de fertilitat per a la parella, que consisteix en les següents proves diagnòstiques:

En l’home:

•             Seminograma

•             Test de Recuperació d’Espermatozoides Mòbils (REM)

En la dona:

•             Valoració historial clínic de l’home i la dona

•             Ecografia transvaginal doppler color.

•             Ecografia transvaginal 5D/Doppler color.

•             Valoració dels resultats dels estudis i assessorament

PRIMERA.- Organitzador.

Medinamic 2010 SL (d’ara endavant, Procrear) ha decidit dur a terme un concurs gratuït sense obligació de compra anomenat «Sorteig d’un estudi de fertilitat per a la parella».

Procrear és l’únic responsable de garantir el bon funcionament del sorteig. Instagram està exonerat de tota responsabilitat. El nostre sorteig no està patrocinat ni avalat per aquesta xarxa social.

SEGONA.- Període.
El període de vigència d’aquesta promoció és del 10 de febrer de 2021 al 21 de febrer de 2021 (tots dos inclosos).

TERCERA.- Participació.

Els participants hauran de ser persones físiques majors de divuit anys amb residència a Espanya durant el concurs i que puguin desplaçar-se pels seus propis mitjans fins al lloc on es realitzarà el tractament (Centre Procrear: C/ General Moragues 87. Reus) La participació és gratuïta.

QUARTA. – Premi.

Se sortejarà un estudi de fertilitat per a la parella, que consisteix en les següents proves diagnòstiques:

En l’home:

•             Seminograma

•             Test de Recuperació d’Espermatozoides Mòbils (REM)

En la dona:

•             Valoració historial clínic de l’home i la dona

•             Ecografia transvaginal doppler color.

•             Ecografia transvaginal 5D/Doppler color.

•             Valoració dels resultats dels estudis i assessorament

QUINTA. – Mecànica del sorteig

El requisit per a participar en el sorteig és:

– Fes «m’agrada» a aquesta publicació del sorteig.

– Etiqueta a 2 amigues o amics (No val etiquetar a gent famosa).

– Comparteix aquest post en el teu perfil.

– Comenta com ens has conegut.

Procrear utilitza l’eina Sorteio Gram que triarà al guanyador per ordre aleatori. En cas que el guanyador no hagi complert correctament les pautes establertes per a participar del Sorteig, el desqualificarem i tornarem a realitzar el sorteig, així successivament fins a assegurar que el guanyador hi hagi complit amb les bases de participació.

SISENA.- Concurs.

L’assignació del premi es realitzarà el 22 de febrer de 2021, quan es comprovi que el guanyador o la guanyadora compleix amb totes les bases del sorteig, així en el cas que no es reuneixin les condicions establertes en aquestes Bases o no se li localitzés el guanyador, el premi es tornaria a sortejar. Si cap dels participants complís amb els requisits establerts, el premi es declararà desert.

SETENA.- Comunicació al guanyador.

El guanyador serà contactat per Procrear per a confirmar l’acceptació del premi en un termini d’un dia natural a comptar des de la data del sorteig. En cas d’impossibilitat manifesta per a contactar amb el guanyador, per error en les dades facilitades per aquest o per la no localització del guanyador, Procrear quedarà eximit de qualsevol responsabilitat.

El guanyador podrà, si així ho desitja, renunciar al premi, aquesta renúncia haurà de comunicar-se igualment en el dia natural següent a la recepció de la comunicació, utilitzant el mateix procediment que per a l’acceptació.

Transcorregut el termini indicat sense comunicació per part del guanyador o la guanyadora, sense rebre cap comunicació, tant d’acceptació com de renúncia, s’entendrà que el guanyador o la guanyadora ha renunciat al premi, quedant Procrear facultada per a anul·lar el premi en qüestió.

OCTAVA. – Acceptació de les bases.
La mera participació en aquesta campanya comercial suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. Procrear es reserva el dret de desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes.

El embriólogo Enric Güell, responsable de I+D de Procrear y Procreareggbank, ha liderado un hito significativo en la medicina reproductiva con su artículo de revisión sobre la implementación de inteligencia artificial en centros de reproducción. Publicado en la revista Clinical and Experimental Reproductive Medicine el 1 de diciembre de 2023, el artículo aborda de manera integral y directa los criterios esenciales para integrar sistemas de inteligencia artificial en este campo.

Este artículo, identificado con el DOI: https://doi.org/10.5653/cerm.2023.06009, marca la primera vez que se aborda este tema de manera completa. Aunque ha habido publicaciones anteriores que trataron ciertos aspectos, ninguna ha integrado todos los requisitos ni ha explicado de manera tan accesible qué es la inteligencia artificial y cómo funciona, facilitando la comprensión tanto para clínicos como para embriólogos y otros miembros de centros de reproducción.

En su investigación, Güell proporciona pautas clave para la instalación exitosa de inteligencia artificial en entornos de reproducción, estableciendo un nuevo estándar para la eficiencia y precisión en tratamientos de fertilidad.

Este avance resalta el compromiso de la comunidad médica en la búsqueda constante de soluciones innovadoras. La recepción del artículo en marzo de 2023, su revisión en agosto de 2023 y su aceptación en el mismo mes subrayan la relevancia y la urgencia de este trabajo.

Este artículo está protegido por derechos de autor © 2023 por THE KOREAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE.

× How can I help you? Available from 09:00 to 15:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday