PROCREAR Reus i Tarragona: El test prenatal no invasiu supera totes les expectatives en un any.

Mes Tarragona – 23/01/2014.

La prova prenatal, basada en l’anàlisi de l’ADN fetal a la sang de la mare, detecta anomalies cromosòmiques a partir de les 10 setmanes de gestació sense risc per a la mare ni per al fetus. El Centre Procrear de Reus l’utilitza des de fa un any.

Mes Tarragona, 23 de enero 2013 m

https://procrear.es/wp-content/uploads/2014/01/Mes-Tarragona-23-de-enero-2013-m.jpg