Tractaments de reproducció assistida Recepció d’oòcits (Programa d’ovodonació)

El programa d’Ovodonació permet a un número creixent de dones complir els seus desitjos de maternitat. Consulta’ns.

La recepció d’oòcits (FIV amb òvuls donats) és una tècnica de reproducció en la qual el gàmeta femení ( oòcit) és aportat per una dona (donant) diferent a la que rebrà l’embrió resultant ( receptora). Les taxes de gestació aconseguides superen a les habituals en altres Tècniques de Reproducció Assistida.

Indicacions de l’Ovodonació:

 • Menopausa precoç.
 • Fallada ovàrica.
 • Dones portadores de malalties genètiques o alteracions cromosòmiques no susceptibles de DGP.
 • Falta de resposta a la estimulació ovàrica (fallada ovàrica oculta).
 • Fracassos repetits de Fecundació in Vitro.
 • Avortaments de repetició.
 • Dones de més de 40 anys.

Selecció de la donant:

Les donants són dones joves que desitgen donar oòcits de manera altruista i que compleixen els següents requisits:

 • Edat entre els 18 i 30 anys.
 • Historial mèdic negatiu per malalties genètiques.
 • Cariotip genètic normal.
 • Anàlisi sanguini de malalties infeccioses negatiu.
 • Bon estat psicofísic.
 • Bona resposta durant el cicle de Fecundació in Vitro.

L’assignació de la donant la realitza l’equip mèdic/biològic atenent a factors genètics (talla, color de pell, color d’ulls, color i tipus de cabell), al Grup sanguini i factor Rh.

Preparació de la donant:

Una vegada complerts els requisits del programa de donació d’oòcits comença el tractament de Fecundació in Vitro amb ICSI-IMSI.

Preparació de la receptora:

A diferència de la resta de tractaments de reproducció assistida, les receptores realitzen un tractament senzill per a la preparació adequada de l’endometri ( cavitat de l´úter on s’hi implantaran  els futurs embrions). El tractament és, majoritàriament, via oral i requereix 1 o 2 controls ecogràfics.

La transferència embrionària es realitza com la resta de cicles de Fecundació in Vitro.

Resultats:

La taxa de gestació per cicles supera el 60% i això és degut a que la implantació depèn de la qualitat embrionària i aquesta al seu torn de la qualitat ovocitària que està en relació directa amb l’edat de la donant.

Després de 4 cicles d’ovodonació s’assoleixen unes taxes d’èxit de fins al 94%.

Programa de recepció d’Oòcits

La taxa de gestació per cicles supera el 60% i això és degut a que la implantació depèn de la qualitat embrionària i aquesta al seu torn de la qualitat ovocitària que està en relació directa amb l’edat de la donant.

La pacient realitza el tractament (que requereix només 1 o 2 controls ecogràfics).

La donant assignada realitza un cicle de Fecundació in Vitro. Al laboratori es realitzen tècniques de ICSI/IMSI generant els embrions.

Es realitza la transferència dels embrions en la segona visita.

La donació d’oòcits és absolutament legal i anònima a Espanya. A la nostra clínica de reproducció assistida el temps d’espera per rebre oòcits d’una donant és de 3 setmanes aproximadament.

Last Update: 08/09/2014
References:
– Ley35/1988,de 33 de noviembre, sobreTécnicas de Reproducción Asistida. BOE núm. 282. Jueves, 24 de noviembre de 1988. 33373-33378.
Real Decreto 412/1996,de 1 de marzo, por el que se establecen los protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y se regula la creación y organización del registro nacional de donantes de gametos y preembriones con fines de reproducción humana. BOE 1996 Mar 23;72:11253-6.
American Society for Reproductive Medicine. Guidelines for oocyte donation. Fertil Steril 2004; 82 Suppl 1: S13-5.
UK guidelines for the medical and laboratory screening of sperm, egg and embryo donors (2008). Association of Biomedical Andrologists; Association of Clinical Embryologists; British Andrology Society; British Fertility Society; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Hum Fertil (Camb). 2008 Dec;11(4):201-10.
– 2008 Guidelines for gamete and embryo donation: a Practice Committee report. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine; Practice Committee of Society for Assisted Reproductive Technology. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5 Suppl):S30-44.