Tractaments de Reproducció Assistida Adopció d’embrions

 

Aquesta tècnica té indicacions similars a l’ovodonació. La diferència és que l’embrió ja està format i vitrificat al banc d’embrions.

Els pacients es dediquen a “adoptar” embrions donats procedents d’altres parelles (Banc d’embrions) o bé embrions formats pels gàmetes d’una donant d’oòcits i el semen de banc (veure Programa d’Ovodonació). Les taxes d’embaràs són d’un 60% aproximadament.

Last Update: 09/09/2014
References:
– Matorras R, Hernández J (eds): Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Biología de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la Sociedad Española de Contracepción. Adalia, Madrid 2007.
– 2008 Guidelines for gamete and embryo donation: a Practice Committee report. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine; Practice Committee of Society for Assisted Reproductive Technology. Fertil Steril. 2008 Nov;90(5 Suppl):S30-44.