Estudis de fertilitat Estudi d’esterilitat en la dona

L’estudi previ de la dona és indispensable per realitzar qualsevol tractament de reproducció assistida.

Les proves que realitzem al nostre centre de reproducció assistida a la dona estan condicionats per l’edat de la pacient i l’estudi previ de la parella, per la qual cosa són necessàries totes en cada cas.

Donat el fet que la majoria dels casos de problemes reproductius requereixen el tractament de la dona, la valoració del factor femení adquireix una importància vital per la decisió del tipus de tractament i l’èxit d’aquest.

L’estudi bàsic de l’esterilitat femenina comprèn:

 • Exploració ginecològica completa.
 • Ecografia transvaginal (amb o sense doppler color o ecografia 4D): es valoren la morfologia uterina i dels ovaris.
 • Estudi de les trompes: mitjançant injecció de contrast ( Histerosalpingografia) o sèrum fisiològic ( Sèrumsonografia) es visualitzen la cavitat endometrial i la permeabilitat de les trompes. Es realitza  a la 1ª fase del cicle.
 • Anàlisi hormonal: a la 1ª fase del cicle ( FSH, LH, PRL i Estradiol) i a la 2ª fase del cicle ( Progesterona).
 • Valoració de l’eix tiroïdal.
 • Anàlisi de sang: serologies (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sífilis), grup sanguini i factor Rh.

Altres estudis de fertilitat complementaris ( indicats segons el criteri de l’especialista):

 • Cariotip en sang perifèrica.
 • Ac. Lúpic i Ac. Anticardiolipina.
 • Corba de glucèmia.
 • Histeroscòpia: es realitza si es sospiten alteracions a la cavitat uterina ( pòlip, mioma submucós, etc).
 • Laparoscòpia: es realitza davant de la sospita de patologia a la trompa, adherències o endometriosi.
 • Valoració del bloc hormonal androgènic en casos d’Ovari Poliquístic.

No realitzem de rutina certes proves ( test post coital, biòpsia endometrial o temperatura basal) per la seva utilitat controvertida.

Last Update: 05/09/2014
References:
National Collaborating Centre for Women ́sandChil- dren Health. Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. Clinical Guideline. London: RCOG Press, 2004.
– Crosignani PG, Rubin BL. Optimal use of infertility diagnostic tests and treatments. The ESHRE Capri Workshop Group. Hum Reprod 2000; 15: 723-32.
– Devroey et al. Approaches to improve the diagnosis and management of infertility. Hum Reprod Update 2009; 15; 391-408.