Prevenció i diagnòstic precoç Càncer de coll uterí i virus del papil·loma humà

La realització de la citologia anual i la vacunació contra el virus del papil·loma humà són les mesures més efectives per reduir la incidència d’aquesta malaltia.

El càncer de Coll d’Úter està causat per alguns tipus (16 i 18) del Virus del Papil·loma Humà (VPH). La infecció pel VPH es transmet per contacte sexual o contacte pell-pell a nivell de la zona genital. Un 80% de les dones sexualment actives han estat exposades a la infecció pel Papil·loma Virus. Afortunadament la majoria de les infeccions desapareixeran soles, encara que, algunes d’elles persistiran podent arribar a produir Càncer de Coll d’Úter.

Importància del Càncer de Coll d’Úter:

El Càncer de Coll d’Úter és el segon càncer més freqüent en les dones joves (15-44 anys), després del Càncer de Mama.

Diagnòstic del Càncer de Coll d’Úter:

La realització regular de la citologia (revisió ginecològica anual) permet detectar de forma precoç lesions precursores, podent així, realitzar un tractament ràpid, senzill i generalment amb èxit. Això ressalta la importància de la revisió ginecològica anual.

Prevenció de la malaltia:

Actualment existeix una vacuna preventiva contra el Virus del Papil·loma Humà (serotip 16 i 18, responsables del 70% dels Càncers de Coll d’Úter). La seva eficàcia és molt alta (99%). S’administren en 3 injeccions intramusculars als 0, 1 i 6 mesos.

La vacuna del Virus del Papil·loma Humà (HPV) s’ha demostrat com una eina eficaç per disminuir la incidència de Càncer de coll d’Úter i lesions premalignes associades.

Programa de Prevenció del Càncer de Coll Uterí

La citologia cervicovaginal (part de la revisió ginecològica anual), al costat de la colposcòpia, la biòpsia i la investigació de la presència del virus del papil·loma humà (VPH) són mètodes que permeten un diagnòstic precoç de les alteracions que es produeixen prèviament a l’aparició del càncer de coll uterí. La vacunació contra serotips oncogènics del VPH pot prevenir, fins a un 70% dels casos, l’aparició del càncer de coll d’úter i lesions precursores.

Preguntes freqüents sobre la Vacuna del Càncer de Coll Uterí

Es pot administrar la vacuna a dones que hagin mantingut relaciones sexuals?

Els estudis sembla que demostrin que el benefici obtingut de la vacunació no es vegi afectat per haver mantingut relacions sexuals. La immunització més potent sembla obtenir-se quant no hi hagi hagut infecció prèvia per algun dels tipus VPH inclosos en la vacuna. Tot i això, s’ha de recordar que el fet d’haver mantingut relacions sexuals no suposa necessàriament haver estat infectada pel virus.

És necessari conèixer si s’està infectat pel VPH per vacunar-se?

No és necessari, la probabilitat de que una dona estigui simultàniament infectada pels tipus inclosos a la vacuna és pràcticament nul·la, per això sempre hi haurà un potencial preventiu de la vacuna en persones ja infectades.

Es pot vacunar una dona amb citologia anormal?

Si. No obstant això, s’ha de saber que la vacuna no ha demostrat eficàcia terapèutica, de manera que amb la vacunació podrà protegir-se davant de futures lesions que puguin ocasionar-se per noves infeccions, però no davant de les alteracions que ja es pateixen.

Es pot vacunar una dona amb berrugues genitals?

Si, ja que un dels dos tipus de vacunes existents també protegeix davant de les berrugues genitals (condilomes). Amb la vacunació podrà protegir-se davant de futures berrugues que puguin ocasionar-se per noves infeccions, però no davant de les berrugues que ja es pateixen.

Es pot vacunar una dona amb algun tipus d’infecció aguda, com la grip, gastroenteritis viral, varicel·la, etc.?

Qui pateixi una malaltia aguda que cursi amb febre ha de posposar la vacunació fins a la seva recuperació.

Ha de posposar la vacunació una dona amb un refredat o una infecció lleu de les vies respiratòries?

No.

Es pot vacunar una dona immunocompromesa?

La resposta immune i l’eficàcia de la vacuna pot ser menor en aquest grup respecte a les aconseguides en els immunocompetents. En aquests casos el metge ha d’avaluar sempre la relació benefici/risc.

Pot vacunar-se una dona embarassada?

Les dades de què es disposa de la vacuna administrada durant l’embaràs no suggereixen cap problema de seguretat. Tanmateix, aquestes dades són insuficients per recomanar l’ús durant l’embaràs. La vacunació per tant, s’ha de posposar fins després del part.

Es pot administrar la vacuna durant la lactància?

Si, les dones en període de lactància poden vacunar-se.

Es pot administrar la vacuna a dones que utilitzin anticonceptius hormonals?

Si, l’ús d’anticonceptius hormonals no sembla afectar a la immunitat conferida per la vacuna.

Quines dones no han de rebre la vacuna?

No han de vacunar-se aquelles dones amb hipersensibilitat a algun dels components de les diferents vacunes. Aquelles persones que presenten símptomes indicatius d’hipersensibilitat després de rebre una dosi d’una de les vacunes no ha de rebre més dosi.

Pot administrar-se simultàniament amb altres vacunes?

Si, existeixen estudis que ho corroboren. En aquest cas, les dues vacunes han de ser administrades en llocs anatòmics diferents.


Last Update:
15/09/2014
References:
Vacunación frente al cáncer de cérvix en mujeres fuera de los programas de vacunación sistemática. SEGO. Prog Obstet Ginecol. 2012;55 (Supl. 1):1-2