Ginecologia Anticoncepció: mètodes naturals

Són mètodes amb una menor eficàcia que els artificials.

Es basen en l’abstinència sexual durant els dies fèrtils de cada cicle. La seva eficàcia és d’aproximadament un 94% (tot i que depèn del mètode). En general aquests mètodes no són tan fiables.

Hi ha tres mètodes comuns per esbrinar els “dies perillosos”:

  • Mètode del Calendari o Ogino-Knaus: es manté abstinència sexual durant i després de l’ovulació (entre els dies 8 i 18 del cicle). És el menys fiable dels mètodes anticonceptius naturals.
  • Mètode de la temperatura basal: es registra la temperatura diàriament al despertar-se i abans de realitzar qualsevol activitat. No s’han de mantenir relacions des de l’últim dia de la regla fins que la temperatura s’hagi elevat durant 3 dies consecutius.
  • Mètode de moc cervical o Billings: en el moment de l’ovulació el moc del cèrvix passa d’una consistència espessa poc abundant a una secreció profusa, més fluida i transparent. Es permet el coit en dies alterns, després del final de la regla fins que es detecti un increment en la secreció del moc cervical.
  • Mètode sintotèrmic: és la combinació de la temperatura i la inspecció del moc cervical.
Last Update: 12/09/2014
References:
– Planificación natural de la familia, Guía para la prestación de servicios. OMS Ginebra 1989, 84 p.
– Barbato M, Bertolotti G. Natural methods of fertility control: a prospective study of 460 couples. Paper presented at 4th Congress of the International Federation for Family Life Promotion. Otawa, June 1986. Int J Fertil 1988;Suppl:48-51.